Hóa học

Câu 7* trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

2,8 g anken A vừa đỉ làm mất màu dung dịch chứa 8,0 g \(B{r_2}\)

This post: Câu 7* trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Viết phương trình hóa học (dùng công thức chung anken \({C_n}{H_{2n}}\) ) và tính khối lượng mol phân tử của A.

b) Biết rằng khi hiđrat hóa anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho biết A có thể có cấu trúc như thế nào ?

Lời giải chi tiết

a) Đặt công thức tổng quát của anken A: \({C_n}{H_{2n}}\left( {n \ge 2} \right)\),

Số mol \(B{r_2}:\frac{8}{{160}} = 0,05mol\)

                                \({C_n}{H_{2n}} + B{r_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{r_2}\)

                                0,05      \( \leftarrow \) 0,05

Khối lượng mol phân tử của A: \({M_A} = \frac{{2,8}}{{0,05}} = 56g/mol\)

b) Ta có \({M_A} = 56 \Rightarrow 14n = 56 \Rightarrow n = 4\) .

Công thức phân tử của A: \({C_4}{H_8}\)

Khi hiđrat hóa anken \({C_4}{H_8}\) chỉ thu được 1 ancol duy nhất suy ra anken có cấu tạo đối xứng \( \Rightarrow \) CTCT của anken là \(C{H_3} – CH = CH – C{H_3}\) (but-2-en)

Cấu trúc của A:

 1659119020 900 4 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button