Hóa học

Câu 9 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Viết công thức cấu trúc của hiđrocacbon sinh ra khí đehiđro hóa butan với xúc tác ở nhiệt độ \({500^o}C\)

This post: Câu 9 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

b) Nêu ý nghĩa của phản ứng trên

Lời giải chi tiết

  b9 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cấu trúc but-2-en:

 b9 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Ý nghĩa: Phản ứng trên cùng dùng để điều chế anken.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button