Tin học

Câu hỏi 2 trang 55 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Bạn An đã nhập số hàng, số cột như Hình 5.15 để tạo bảng. Bảng được tạo sẽ có:

A. 4 cột, 35 hàng.

B. 35 cột, 35 hàng.

C. 35 cột, 4 hàng.             

D. 4 cột, 4 hàng.

1653635526 616 15 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình 5.15:

– Number of columns: số cột.

– Number of rows: số hàng.

Lời giải chi tiết

A. 4 cột, 35 hàng.

Bklearning.edu.vn

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button