Sinh học

Câu hỏi 2 trang 61 Vở bài tập Sinh học 7

Đề bài

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm sông như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Châu chấu thuộc lớp sâu bọ, sống trên cạn

Tôm thuộc lớp giáp xác, sống dưới nước

Lời giải chi tiết

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button