Sinh học

Câu hỏi 2 trang 64 Vở bài tập Sinh học 7

Đề bài

Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào giúp phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sâu bọ có các đặc điểm chung như: cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu có 1 đôi râu ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng ống khí

Lời giải chi tiết

Đặc điểm giúp phân biệt Sâu bọ với các Chân khớp khác là: Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có).

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button