Sinh học

Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Đề bài

Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Nhờ sự thích nghi với các điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo, môi trường sống và tập tính.

Lời giải chi tiết

– Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

– Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp Chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau:

+ Chân có khớp động linh hoạt giúp di chuyển (ở các loài khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau. Ví dụ, chân bơi, chân bò, chân đào bới…). Phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút,… thức ăn.

+ Lớp vỏ kitin bảo vệ lại chống lại sự mất nước nên chúng có thể sống ở cạn và nước.


Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button