Chính tả (Tập chép): Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Câu 1

Tập chép : Bác sĩ Sói

      Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

? – Tìm tên riêng trong bài chính tả ?

  – Lời nói của Sói được đặt trong dấu gì ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Lời giải chi tiết:

– Tên riêng trong bài chính tả : Sói, Ngựa

– Lời nói của Sói được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2

Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)  – (lối, nối) : …. liền, …. đi

     – (lửa, nửa) : ngọn ….., một …..

b) – (ước, ướt) : ….. mong, khăn ….

     – (lược, lượt) :  lần …., cái …..

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)  – (lối, nối) : nối liền, lối đi

     – (lửa, nửa) : ngọn lửa, một nửa

b) – (ước, ướt) : ước mong, khăn ướt

     – (lược, lượt) :  lần lượt, cái lược

Câu 3

Thi tìm nhanh các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt).

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

– Chứa tiếng bắt đầu bằng : lá, lạ, lạc, lái, lãi, lão, lắm, lẻ, lê, lễ, lịch, lo lắng, lỗ, lông, lộc, lội, lớn, liền, lũ lụt, lung lay, lưng, …

– Chứa tiếng bắt đầu bằng : na, nảy, nách, nanh, năm, nắm, nặn, nắp, nẻ, ném, nếm, nến, nết, no, nọc, non, nón, nõn, núi, …

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt).

– Chứa tiếng có vần ươc : ước, bước, cược, dược, được, hài hước, lược, nước, rước, bắt chước, …

– Chứa tiếng có vần ươt : ướt, sướt mướt, lượt, rượt, vượt, trượt, say khướt, …

BK Learning

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *