Tiếng việt

Chính tả – Tuần 11 trang 49

Câu 1

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:

Related Articles

This post: Chính tả – Tuần 11 trang 49

chinh ta tuan 11 trang 49 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

chinh ta tuan 11 trang 49 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 2

Dựa vào bài tập 1, em hãy nêu nhận xét:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái:

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước các chữ cái:

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái : i, ê, e.

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước chữ cái: ư, ơ, a, u, ô, o

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

nước …ôi, ăn …ôi

cây …oan; …iêng năng

b) ươn hoặc ương

v… vai, v… vãi

bay l… ,số l…

Lời giải chi tiết:

a) 

nước sôi, ăn xôi

cây xoan, siêng năng

b) 

vươn vai, vương vãi

bay lượn, số lượng

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button