Tiếng việt

Chính tả – Tuần 11 trang 52

Câu 1

Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

– Lên thác xuống …ềnh.

– Con …à cục tác lá chanh.

–  …ạo trắng nước trong.

– …i lòng tạc dạ.

Phương pháp giải:

This post: Chính tả – Tuần 11 trang 52

Gợi ý: Em điền gh khi đứng trước âm i, e, ê

Lời giải chi tiết:

– Lên thác xuống ghềnh.

– Con gà cục tác lá chanh.

– Gạo trắng nước trong.

– Ghi lòng tạc dạ.

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x :

–  Nhà …ạch thì mát, bát …ạch ngon cơm.

–     Cây …anh thì lá cũng …anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

– Th… người như thể thương thân

–     Cá không ăn muối cá …

Con cãi cha mẹ trăm đ…` con hư.

Lời giải chi tiết:

a) 

– Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

–    Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) 

– Thương người như thể thương thân.

–     Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button