Tiếng việt

Chính tả – Tuần 12 trang 54

Câu 1

Điền ng hoặc ngh:

…ười cha, con …é,  suy …ĩ, …on miệng

Phương pháp giải:

This post: Chính tả – Tuần 12 trang 54

Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

Lời giải chi tiết:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con …ai, cái …ai, …ồng cây, …ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c…´, c…´ con, lười nh…´, nhút nh…´

Lời giải chi tiết:

a) con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button