Tiếng việt

Chính tả – Tuần 13 trang 59

Câu 1

Điền  hoặc  vào chỗ trống :

Related Articles

câu chu…n, …n lặng, v…n gạch, lu…n tập

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 13 trang 59

câu chuyện, n lặng, vn gạch, luyện tập

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống d hoặc gi :

        Dung …ăng ung

ắt trẻ đi chơi

   Đến ngõ nhà ời

Lạy cậu, lạy mợ

 Cho cháu về quê

Cho ê đi học.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

Làng tôi có luy tre xanh

Có sông Tô Lịch chay quanh xóm làng

Trên bờ, vai, nhan hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 13 trang 59

a)

       Dung dăng dung d

Dắt trẻ đi chơi

    Đến ngõ nhà giời

   Lạy cậu, lạy mợ

    Cho cháu về quê

 Cho dê đi học.

b) 

Làng tôi có lũy tre xanh

Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng

Trên bờ, vải, nhãn hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button