Tiếng việt

Chính tả – Tuần 15 trang 65

Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống:

– Hai từ có tiếng chứa vần ai: ……………….

– Hai từ có tiếng chứa vần ay: ……………….

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 15 trang 65

– 2 từ có tiếng chứa vần ai : cái tai, sai bảo, chai nước, gà mái, hái hoa, trái cây,…

– 2 từ có tiếng chứa vần ay : cánh tay, say mê, máy bay, dạy dỗ, chạy nhảy,…

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x:

– Chỉ thầy thuốc : ………………..

– Chỉ tên một loài chim : ………………

– Trái nghĩa với đẹp: ………………..

b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc :

– Trái nghĩa với còn: ……………..

– Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu: ……………….

– Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang): …………….

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 15 trang 65

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

– Chỉ thầy thuốc : bác sĩ

– Chỉ tên một loài chim : chim sẻ

– Trái nghĩa với đẹp : xấu

b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc

– Trái nghĩa với còn mất

– Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật

– Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button