Tiếng việt

Chính tả – Tuần 32 trang 61

Câu 1

 Điền vào chỗ trống :

a) hoặc n

–   Một cây …àm chẳng ên on

Ba cây chụm lại ên hòn úi cao.

–    Nhiễu điều phủ ấy giá gương

Người trong một …ước phải thương nhau cùng.

b) it hoặc ich

     Vườn nhà em trồng toàn m´. Mùa trái chín, m´ lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch´ tinh ngh..ˌ.. nhảy lích r´ trong kẽ lá. Chị em em tíu t´ ra vườn. Ngồi ăn những múi m´ đọng mật dưới gốc cây thật là th´ .

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 32 trang 61

a)

–   Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

–   Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

                 Người trong một nước phải thương nhau cùng.

b)

     Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

Câu 2

Tìm các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n :

M : bơi lặn – nặn tượng, ………………………….

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich :

M : thịt gà – thình thịch, ………………………….

Lời giải chi tiết:

This post: Chính tả – Tuần 32 trang 61

a)  chiếc lá – cái ná, lớp học – nơm nớp, lương bổng – nương rẫy, lắc đầu – nắc nẻ, lung lay – nung nóng,…

b)  hít thở – cú hích, xúm xít – dây xích, đen nghịt – nghịch phá,…

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button