Tiếng việt

Chính tả – Tuần 33 trang 65

Câu 1

Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống :

Related Articles

a) – (sen, xen) :          hoa … , … kẽ

    – (sưa xưa) :           ngày … , … say

    – (sử, xử) :             cư … , lịch …

b) – (kín, kiến) :          con … , … mít

This post: Chính tả – Tuần 33 trang 65

    – (chín, chiến) :       cơm … , … đấu

    – (tim, tiêm) :          kim … , trái …

Lời giải chi tiết:

a) hoa senxen kẽ

    ngày xưa, say sưa

    cư xử, lịch sử

b) con kiếnkín mít

    cơm chínchiến đấu

    kim tiêm, trái tim

Câu 2

Viết vào chỗ trống những tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu s hoặc x

M : c sôi – đĩa xôi, ngôi sao – xao xác, ………………….

b) Chỉ khác nhau ở âm giữa vần i hoặc

M : nàng tiên – lòng tin, lúa chiêm – chim sâu, …………….

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu s hoặc x: giọt sương – khúc xương, trái sung – xung quanh, su su – đồng xu, chim sẻ – xẻ gỗ, quyển sách – xách mé,…

b) Chỉ khác nhau ở âm giữa vần i hoặc iê: kiêm nhiệm – cái kim, vương miện – mịn màng, viên bi – vin vào, thanh liêm – gỗ lim,…

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button