Tiếng anh

Communication – Unit 1. What’s your favorite band? – Tiếng Anh 6 – Explore English

Đề bài

Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5. Interview your classmates and complete the survey. Talk about the answers.

This post: Communication – Unit 1. What’s your favorite band? – Tiếng Anh 6 – Explore English

(Làm khảo sát trong lớp. Viết câu hỏi của em cho câu 4 và 5. Phỏng vấn các bạn trong lớp và hoàn thành khảo sát. Nói về các câu trả lời.)

 

1. What’s your favorite number?

2. What’s your favorite color?

3. What’s your favorite song?

4. Who’s        ?

5. Who’s        ?

Name_________

five

red

“Just the way you are”

 

 

Name_________

 

 

 

 

 

Name_________

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

1. What’s your favorite number?

2. What’s your favorite color?

3. What’s your favorite song?

4. Who’s your favorite football player?

5. Who’s your favorite poet?

Mai

five

red

“Just the way you are”

Lionel Messi

Xuan Dieu

Phong

nine

black

“Tron tim”

Christiano Ronaldo

Xuan Quynh

Nam

seven

blue

“Despacito”

Pele

Rebecca Elson

Tạm dịch:

 

1. Con số yêu thích của bạn là gì

2. Màu sắc yêu thích của bạn là gì?

3. Bài hát yêu thích của bạn là gì?

4. Cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn là ai?

5. Nhà thơ yêu thích của bạn là ai?

Mai

5

đỏ

“Just the way you are”

Lionel Messi

Xuân Diệu

Phong

9

đen

“Trốn tìm”

Christiano Ronaldo

Xuân Quỳnh

Nam

7

xanh

“Despacito”

Pele

Rebecca Elson

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button