Tiếng anh

Conversation Skill – Lesson 1 – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Passing your turn

This post: Conversation Skill – Lesson 1 – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

(Chuyển lượt của em)


To pass your turn to someone after finishing speaking, say:

(Để chuyển lượt của em cho ai đó sau khi nói xong, hãy nói:)

How about you?

(Còn bạn thì sao?)

What do you think?

(Bạn nghĩ sao?)

Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Bklearning.edu.vn

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button