Vật lý

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 11 – Chương 1 – Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Chiếu một tia sáng xuống gương phẳng, vẽ tia phản xạ. Giữ nguyên tia tới, quay gương phẳng một góc 30°. Em hãy vẽ lại tia phản xạ. Dùng thước đo độ, em hãy đo góc giữa hai tia phản xạ và điền vào câu kết luận sau:

Nếu gương quay một góc 30° thì tia phản xạ quay một góc………..Vậy nếu gương quay một góc α thì tia phản xạ quay một góc…………..

Câu 2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh gì? Có đặc điểm như thế nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nếu gương quay một góc 30° thì tia phản xạ quay một góc 60°. Vậy nếu gương quay một góc a thì tia phản xạ quay một góc 2a.

Câu 2.

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

loigiaihay.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button