Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Học kì 2 – Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chú thích sơ đồ sau:

 15 k2 4a Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   Hình 5. Các rễ tuỵ và dây thần kinh tuỵ

Câu 2. (6 điểm) Thế nào là phản xạ có điều kiện ? Cách thành lập phản xạ có điều kiện như thế nào ? Ý nghĩa của nó đối với đời sống.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Chú thích:       

1. Lỗ tuỳ,         2. Rễ sau,      

3. Rễ trước,     4. Sợi hướng tâm

5. Sợi li tâm,    6. Cơ,           

7. Da.

Câu 2. Phản xạ có điều kiện. Cách thành lập phản xạ có điều kiện. Ý nghĩa của nó đối với đời sống.

      * Phản xạ có diều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua quá trình học tập và rèn luvện mà có để trả lời một kích thích không tương ứng. Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi tạo điều kiện cho cơ thể dễ thích nghi với điều kiện sống mới. Phản xạ có điều kiện sẽ mất nếu không được thường xuyên củng cố.

* Cách thành lập phản xạ có điều kiện

Muốn thành lập phản xạ có điều kiện cần:

    –  Kết hợp kích thích có điều kiện (chẳng hạn ánh đèn) với kích thích không điều kiện (chẳng hạn thức ăn), trong đó kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian ngắn.

     Phải kết hợp nhiều lần (số lần ít, nhiều là do mức độ tiến hoá của đối tượng muốn thành lập phản xạ) cho đến khi chỉ riêng kích thích có điều kiện cũng gây được phản ứng trả lời.

     * Ý nghĩa: Trong dời sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng, nếu chỉ có các phản xạ không điều kiện thì sẽ không thể thích nghi với môi trường sống tự nhiên và xã hội luôn thay đổi. Muốn thích nghi với điều kiện sống mới để tồn tại phải hình thành những phản cạ mới – phản xạ có điều kiện. Phán xạ có điều kiện ở người còn được thành lập với tiếng nói, chữ viết. Chẳng hạn đã từng ăn chanh, mơ thì chỉ nói đến chanh hay mơ, nước bọt cũng tiết ra. Phản xạ  có điều kiện dễ thay đổi và dễ mất đi nếu không được thường xuyên củng cố.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button