Lịch sử

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 – Đề số 12 có lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1 (5,0 điểm). Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Câu 2 (5,0 điểm). Sau khi thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành khi:

 – Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng sắt với kĩ thuật canh tác mới, giao thông, thủy lợi, năng suất lao động tăng.

– Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động đến xã hội, làm cho xã hội có sự biến đổi:

+ Giai cấp địa chủ xuất hiện.

+ Nông dân bị phân hóa → nông dân lĩnh canh.

– Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành, sự bóc lột được thay thế bởi địa chủ với nông dân lĩnh canh.

=> Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN (thời Tần) và được xác lập vào thời Hán.

Câu 2.

Sau khi thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách:

– Đối nội:

+ Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

+ Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

– Đối ngoại: Gây chiến tranh mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button