Lịch sử

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 – Đề số 18 có lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1 (5,0 điểm). Hãy nêu những nét giống nhau về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

Câu 2 (5,0 điểm). Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ thứ XIX theo yêu cầu sau: Các giai đoạn phát triển, tên gọi, địa điểm hình thành.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

– Từ đầu Công nguyên, cư dân ở đây đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt và các quốc gia đầu tiên đã xuất hiện. Trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ được hình thành và phát triển.

– Khoảng nửa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng.

– Từ nửa sau thế kỉ XVIII: các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu, dần trở thành phụ thuộc hoặc là thuộc địa của tư bản phương Tây.

Câu 2

Các giai đoạn phát triển

Các quốc gia Đông Nam Á

(tên gọi, địa điểm hình thành)

10 thế kỉ đầu sau công nguyên

Hình thành các vương quốc cổ:

– Vương quốc Cham-pa ở Trung Bộ – Việt Nam.

– Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công.

– Các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

Thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

– Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a.

– Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia ở bán đảo Đông Dương.

– Pa-gan (Mi-an-ma).

– Su-khô-thay (Thái Lan).

– Lạn Xạng (Lào).

 

Thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

Thời kì suy yếu của các quốc gia phong kiến (Mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiêp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây).

 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button