Lịch sử

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 7 – Đề số 20 có lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1 (5,0 điểm). Em có nhận xét gì về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của chế độ phong kiến châu Âu?

Câu 2 (5,0 điểm). Nền chuyên chế của các quốc gia phương Đông có gì khác nền chuyên chế ở các quốc gia châu Âu?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Ở châu Âu, chế độ phong kiến xuất hiện muộn, khoảng thế kỉ V và được xác lập hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X. Thời kì phát triển từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV. Từ thế kỉ XV – XVI là giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến châu Âu. Chủ nghĩa tư bản đã dần dần được hình thành trong lòng xã hội phong kiến đang suy tàn.

=> Chế độ phong kiến kết thúc sớm hơn, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.

Câu 2.

– Ở phương Đông, nền chuyên chế đã có từ thời cổ đại. Sang xã hội phong kiến, nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng được hoàn thiện hơn, vua chuyên chế có thêm quyền lực, trở thành hoàng đế hay đại vương.

– Ở châu Âu:

+ Thời Hi Lạp và Rô-ma cổ đại đã có các hình thức: Dân chủ, cộng hoà và đế chế, thực chất đều là chế độ quân chủ.

+ Chế độ chuyên chế thời cổ đại tiếp tục tồn tại ở thời phong kiến. Song ở giai đoạn đầu, quyền lực của nhà vua rất hạn hẹp, thực chất cũng chỉ là một lãnh chúa lớn mà thôi, đó là chế độ phong kiến phân quyền. Mà đến thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến được thống nhất, quyền hành mới được tập trung trong tay vua.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button