Địa lý

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

tra loi cau hoi dia li 7 bai 39 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ đều chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của mỗi nước. Cụ thể:

+ Ca-na-đa và Mê-hi-cô có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm 68% GDP.

+ Hoa Kì có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm 72% GDP.

=> Dịch vụ là ngành có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Bắc Mĩ.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button