Sinh học

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Đề bài

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Bảng 9.2: Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Các kì

Những diễn biến cơ bản của NST

This post: Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Kì đầu

 

Kì giữa

 

Kì sau

 

Kì cuối

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Lời giải chi tiết

Bảng 9.2: Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

c2 trang 28 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button