Tiếng anh

Food preparation – 3c. Vocabulary – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Food preparation

This post: Food preparation – 3c. Vocabulary – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

1. Listen and repeat. Say the words in your language.

(Nghe và lặp lại. Nói các từ này bằng tiếng Việt.)


1624940828 0n2m Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

1. slice (v): thái lát/ cắt lát mỏng

2. peel (v): gọt vỏ

3. grate (v): mài

4. add (v): thêm vào

5. mix (v): trộn

6. chop (v): chặt/ cắt thành hình khối vuông

7. beat (v): đánh (trứng)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button