Sinh học

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

Đề bài

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào?

This post: Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết

 

Sự trao đổi khí ở phổi

Sự trao đổi khí ở tê bào

Giống nhau

Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

Khác nhau

Là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

Là sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button