Địa lý

Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10

Đề bài

Em hãy tìm hiểu bảng sau:

Từ các quá trình A, B, C, D hãy sắp xếp các định nghĩa tương ứng là một trong các chữ a, b, c, d cho thích hợp vào các câu dưới đây.1659084360 619 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

* A. Phong hóa…………………………………………………………………………………..

* B. Bóc mòn……………………………………………………………………………………..

* C. Vận chuyển…………………………………………………………………………………..

* D. Bồi tụ………………………………………………………………………………………..

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại kiến thức tác động của ngoại lực – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* A. Phong hóa – c, Là quá trình phá hủy và làm biến đổi các loại đá do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, ôxi, khí cacbonic, các loại axit trong thiên nhiên và sinh vật.

* B. Bóc mòn – d, Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió,…) làm chuyển dời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

* C. Vận chuyển – b, Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

* D. Bồi tụ – a, Là quá trình tích tụ (tích lũy) các vật liệu phá hủy.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button