Địa lý

Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

Đề bài

Em hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau:

This post: Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng ……………. km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng …………… km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng …………….. km.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại kiến thức sinh quyển – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng 22 km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng 11 km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng 60 m.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button