Địa lý

Giải bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 10

Đề bài

Quan sát và tìm hiểu kĩ lược đồ dưới đây, em hãy cho biết:

b4c1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp gì?

* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp gì?

* Hãy tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh (dùng cho chương trình nâng cao).

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng khai thác bản đồ, lược đồ.

Lời giải chi tiết

* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ.

* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ.

* Tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh

1659060364 524 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1659060365 464 3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button