Địa lý

Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

Đề bài

Dựa vào đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong câu dưới đây:

b6c1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày ……………… và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày ……………; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày ……………….. và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày ……………….

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 17/4 và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày 25/8; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 22/2 và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày 28/10.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button