Địa lý

Giải bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Điền tên các đô thị có dân số trên 5 triệu người vào các số 1, 2, … ở ghi chú, tương ứng với vị trí trên lược đồ hình 29 dưới đây:1656335387 271 4 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Giải bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 7

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại kiến thức dân cư – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

1656335388 287 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button