Sinh học

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 75 SBT Sinh học 11

Câu 11

11. Thực vật Một lá mầm có các

A. Mô phân sinh đỉnh và lóng

B. Mô phân sinh lóng và bên

C. Mô phân sinh định và bên

D. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thực vật Một lá mầm có các mô phân sinh đỉnh và lóng

Chọn A

Câu 12

12. có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào

A. Vòng năm

B. Tầng sinh mạch

C. Tầng sinh vỏ

D. Các tia gỗ

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào vòng năm

Chọn A

Câu 13

13. loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là mô phân sinh lóng

Chọn C

Câu 14

14. Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là  mô phân sinh bên

Chọn A

Câu 15

15. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là Mô phân sinh bên

Chọn A

 Loigiahay.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button