Sinh học

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 83 SBT Sinh học 11

Câu 11

11. Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn

This post: Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 83 SBT Sinh học 11

A. sinh trưởng                B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                   D. testostêrôn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn tirôxin.

Chọn B

Câu 12

12. Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ

A. trở thành người khổng lồ.

B. chậm lớn hoặc ngừng lớn.

C. trở thành người bé nhỏ.

D. sinh trưởng và phát triển bình thường.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ trở thành người khổng lồ 

Chọn A

Câu 13

13. Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn

A. ơstrôgen.                     B. ecđixơn.

C. tirôxin.                          D. testostêrôn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn tirôxin.

Chọn C

Câu 14

14. Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng

A. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm 

B. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm,

C. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm 

Chọn A

Câu 15

15. Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là

A. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

B. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

C. kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D. ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Chọn A

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button