Sinh học

Giải bài 12 trang 112 SBT Sinh học 10

Đề bài

Quan sát sơ đồ sau đây :

2017 04 16 201113 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Chú thích vào hình A và B là gì ?

b) Tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 quá trình đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình trên là minh họa 2 quá trình phân bào: nguyên phân và giảm phân

Lời giải chi tiết

a)

– Nhánh bên trái (A) là sơ đồ quá trình nguyên phân.

– Nhánh bên phải (B) là sơ đồ quá trình giảm phân.

b) So sánh

* Giống nhau :

– NST nhân đôi một lần.

– Đều là sự phân bào có thoi phân bào.

– Xảy ra các giai đoạn tương tự như nhau : kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoằn, tháo xoắn của NST.

– Đều có hiện tượng sắp xếp NST, phân li, di chuyển NST về 2 cực tế bào.

* Khác nhau:

2017 04 16 201436 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button