Sinh học

Giải bài 1,2,3,4 trang 92 SBT Sinh học 11

Câu 1

1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

This post: Giải bài 1,2,3,4 trang 92 SBT Sinh học 11

A. bào tử.                              B. phân đôi

C. sinh dưỡng.                      D. hữu tính

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản bằng bào tử.

Chọn A

Câu 2

2. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

C. bằng giao tử cái.

D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Sinh sản vồ tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái

Chọn B

Câu 3

3. Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là

A. giảm phản và thụ tinh.

B. nguyên phân và giảm phân.

C. kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong quá trình sinh sản

D. bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là giảm phản và thụ tinh 

Chọn A

Câu 4

4. Thụ tinh là quá trình

A. hình thành giao tử đực và cái.

B. hợp nhất con đực và con cái.

C. hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái

D. hình thành con đực và con cái.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thụ tinh là quá trình hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái

Chọn C

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button