Khoa học

Giải bài 15.5 trang 48 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

 Điền khái niệm thích hợp vào bảng sau:

This post: Giải bài 15.5 trang 48 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Mô tả

Khái niệm

Chất không có lẫn chất khác

 

Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau

 

Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau

 

Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất
– Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau
– Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp
– Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợpLời giải chi tiết

 

Mô tả

Khái niệm

Chất không có lẫn chất khác

Chất tinh khiết

Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau

Hỗn hợp

Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau

Hỗn hợp đồng nhất

Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp

Hỗn hợp không đồng nhất

 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button