Sinh học

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 84 SBT Sinh học 11

Câu 16

16. Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

This post: Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 84 SBT Sinh học 11

A. sinh trưởng.

B. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam),

C. tirôxin.

D. ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam)

Chọn B

Câu 17

17. Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là

A. juvenin, ecđixơn.

B. tirôxin, juvenin, ecđixơn.

C. ecđixơn, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

D. juvenin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là  juvenin, ecđixơn.

Chọn A

Câu 18

18. Ở giai đoạn trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết ra quá ít sẽ dẫn đến

A. mất bản năng sinh dục.

B. trở thành người khổng lồ.

C. trở thành người bé nhỏ.

D. não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết ra quá ít sẽ dẫn đến  trở thành người bé nhỏ.

Chọn C

Câu 19

19. Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocmon

A. sinh trưởng                 B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                    D. testostêrôn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocmon tirôxin.

Chọn B

Câu 20

20. Trong sinh trưởng và phát triển ở động vật, nếu thiếu coban thì gia súc sẽ mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng. Hiện tượng trên là ảnh hưởng của nhân tố

A. thức ăn.                           B. độ ẩm.

C. nhiệt độ.                          D. ánh sáng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải chi tiết:

Trong sinh trưởng và phát triển ở động vật, nếu thiếu coban thì gia súc sẽ mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng. Hiện tượng trên là ảnh hưởng của nhân tố thức ăn.

Chọn A

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button