Địa lý

Giải bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP và rút ra nhận xét:

32 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Giải bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

32 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Liên bang Nga năm 1997, 2000 và 2005

Nhận xét:

Giai đoạn 1997 – 2005:

– Ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và có xu hướng giảm dần (giảm 2%).

– Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng trung bình và còn nhiều biến động (từ 1997 – 2000 tăng 4,9%; từ 2000 – 2005 giảm 5%).

– Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất, và có xu hướng tăng (tăng 2,1%).

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button