Địa lý

Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 7

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:1655592690 518 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 7

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng tính toán.

Lời giải chi tiết

– Công thức: Mật độ dân số = Dân số / diện tích (Người/km2).

– Dựa vào công thức trên, ta tính được bảng số liệu dưới đây:4 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button