Địa lý

Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

Đề bài

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

b6c2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Mùa xuân ngày…………………              Mùa thu ngày…………………

 

Mùa hạ ngày…………………                  Mùa đông ngày…………………

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

Mùa xuân ngày…………………

Mùa thu ngày…………………

Mùa hạ ngày…………………

Mùa đông ngày…………………

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Mùa xuân ngày 23 tháng 9                 Mùa thu ngày 21 tháng 3

Mùa hạ ngày 22 tháng 12                   Mùa đông ngày 22 tháng 6

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button