Khoa học

Giải bài 25.4 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Câu hỏi 25.4. Những sinh vật trong Hình 25 thuộc giới nào? Đưa ra lý do em xếp chúng vào giới đó.

bai254 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Giới sinh vật được coi là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

– Giới thực vật: Cơ thể đa bào, nhân thực.

– Giới nấm: Cơ thể đơn bào, đa bào, nhân thực.

– Giới động vật: Cơ thể đa bào, nhân thực.

– Giới nguyên sinh: Phần lớn là cơ thể đơn bào, nhân thực.

– Giới khởi sinh: Cơ thể đơn bào, nhân sơ.


Lời giải chi tiết

This post: Giải bài 25.4 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

 

giai254 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button