Khoa học

Giải bài 26.1 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Câu hỏi  26.1. Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân theo nguyên tắc nào?

A. từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách ra thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di truyền khác nhau.

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.


Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập với nhau. Sau mỗi lần tách, ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm dùng để tách.


Lời giải chi tiết

This post: Giải bài 26.1 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án A

Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button