Địa lý

Giải bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy:

36 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi.

– Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

– Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

– Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản? Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Kĩ năng phân tích/nhận xét biểu đồ.

This post: Giải bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Lời giải chi tiết

– Xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi

Tỉ lệ dưới độ tuổi lao động ngày càng ít (năm 1950: 35,4% đến năm 2005 còn 13,9%).

– Xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động đang có xu hướng giảm do tỉ lệ nguồn lao động bổ sung ngày càng thấp (năm 2005 chiếm 66,9%)

– Xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động ngày càng lớn (năm 1950: 5% đến năm 2005: 19,2%).

– Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản. Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế

– Cơ cấu dân số của Nhật Bản đang già hóa.

– Ảnh hưởng:

+ Thiếu nguồn lao động bổ sung cho nền kinh tế.

+ Tỉ lệ người phụ thuộc lớn, chi phí phúc lợi xã hội cao.

+ Nguy cơ giảm dân số.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button