Địa lý

Giải bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Hãy hoàn chỉnh sơ đồ hình 30 để so sánh đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ bằng cách sử dụng các cụm từ dưới đây:

This post: Giải bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 7

Tự phát, nhanh, công nghiệp và dịch vụ phát triển, có quy hoạch, di dân tự do từ nông thôn vào thành phố, rất nhanh.

1656338676 778 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại kiến thức đô thị hóa – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

1656338677 237 3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button