Giải bài 3 trang 97 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mối liên hệ về chức năng của các cơ quan.


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phổi,… 

Mối liên hệ: mũi, họng và thanh quản lấy không khí bên ngoài cơ thể, làm ấm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi cung cấp vào phổi. Sau đó khí quản và phổi tiếp nhận không khí đó thực hiện lọc và trao đổi khí với máu.

Bklearning.edu.vn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *