Khoa học

Giải bài 37.4 trang 115 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

This post: Giải bài 37.4 trang 115 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

A. Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trọng lượng của vật là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lượng có đơn vị là Newton, kí hiệu là N.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button