Khoa học

Giải bài 39.1 trang 117 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

This post: Giải bài 39.1 trang 117 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng.

B. Lực kế là dụng cụ để đo trọng lượng.

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng.

D. Lực kế là dụng cụ để đo lực.

Lời giải chi tiết

Để đo lực người ta dùng lực kế.

Chọn D.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button