Khoa học

Giải bài 39.2 trang 117 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lò xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

This post: Giải bài 39.2 trang 117 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Chiều dài lò xo khi bị một lực tác dụng, nếu ngắn hơn thì lò xo bị nén, nếu dài hơn thì lò xo dãn.

Lời giải chi tiết

Ta thấy chiều dài của lò xo khi bị một lực tác dụng vào dài hơn chiều dài lò xo ban đầu nên lò xo bị dãn.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button