Tiếng việt

Giải Bài 4: Nghe – viết Ngày hôm qua đâu rồi? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu a

a. Nhìn viết Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong.

 

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn…

  Bế Kiến Quốc

Câu b

b. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô hoa. Học thuộc tên các chữ cái trong bảng.

1621929064 rz8i Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em đọc tên các chữ cái ở cột 3 rồi điền các chữ cái thích hợp vào cột thứ 2.

Lời giải chi tiết:

1621929065 zi5m Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu c

c. Chọn chữ g hoặc gh thích hợp với mỗi hoa:

1621929065 ferb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Em quan sát tranh xem hành động của bạn nhỏ trong mỗi tranh

– Nhớ lại cách sử dụng g/gh

+ gh: đi cùng với các âm i, e, ê

+ g: đi cùng với các âm còn lại

Lời giải chi tiết:

1621929065 zniy Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button