Địa lý

Giải bài 4 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong đoạn sau để mô tả vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Trong hệ Mặt Trời có … hành tinh. Tính từ Mặt Trời trở ra, Trái Đất đứng vị trí thứ … Trái Đất cách … 149,6 triệu km.

Khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp Trái Đất nhận được … và … phù hợp cho sự sống phát sinh và phát triển.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1654495819 511 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình 5.1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển.

Lời giải chi tiết

Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh. Tính từ Mặt Trời trở ra, Trái Đất đứng vị trí thứ 3. Trái Đất cách Mặt Trời 149,6 triệu km.

Khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp Trái Đất nhận được lượng nhiệtánh sáng phù hợp cho sự sống phát sinh và phát triển.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button