Sinh học

Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 11

Đề bài

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

This post: Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở thực vật 

Lời giải chi tiết

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

– Sinh sản bằng bào tử

+ là hình thức sinh sản mà từ bào tử(n) trải qua các lần nguyên phân tạo ra thể giao tử (n).

+ Đối tượng: Thực vật có bào tử (rêu, dương xỉ)

+ Cách phát tán: nhờ gió, nước động vật.

+ Hiệu xuất sinh sản cao: từ một cá thể có thể tạo ra nhiều con cháu.

– Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản cây con sinh ra từ bộ phận sinh dưỡng của cây: thân, rễ, lá. Đối tượng ở đây là nhiều loài thực vật khác nhau

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button